Leszczyńskie Centrum Wolontariatu
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu
Leszczyńskie Centrum WolontariatuOdznaki/Badges

Czy posiadacie jakieś? Wiecie jak je zdobywać? / Do you have any? Do you know how to get it?

Odznaka – graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka).
Nasza koordynatorka Natalia Kaźmierska jest właśnie na szkoleniu z tworzenia odznak. Szkolenie dotyczy głównie pracy z wolontariuszami EVS, ale czemu nie przełożyć by tego na wolontariat lokalny? Obejrzyjcie koniecznie filmik i czekajcie na więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc

Projekt "Spreading Badges" organizowany przez hiszpańską organizację Asociación Cazalla-Intercultural z miejscowości Lorca w ramach programu ERASMUS+, partnerem w projekcie jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Polski.

//
Badge - a graphic symbol or sign symbolizing belonging to a group, having a special skill or special distinction (source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka).
Our coordinator Natalia Kaźmierska is at the training on which she learns how to creat badges. The training is mainly about working with EVS volunteers, but why not translate this into local volunteering? Watch the movie necessarily and wait for more:
https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc

"Spreading Badges" project organized by the Spanish organization Asociación Cazalla-Intercultural from Lorca as part of the ERASMUS + program, the Polish project's partner is the Creative Activity Center Foundation from Leszno.

Zdjęcie: Odznaki/Badges

Galeria

Warsztaty artystyczne czerwiec 2016
Warsztaty artystyczne czerwiec 2016

25.09.2015 r.
25.09.2015 r.

05.12.2015 r.
05.12.2015 r.

Leszczyńskie Centrum Wolontariatu Leszczyńskie Centrum Wolontariatu
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu działające
przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej
tel: + 48 888 496 548, e-mail: lcw@fundacja-cat.pl

Platforma www.lcw.leszno.eu uruchomiona
przy dofinansowaniu Urzędu Miasta Leszna
Wykonanie i hosting: www.halpress.eu

Serwis używa cookies aby zapamiętać
otwartą sesję i ewentualne dane
o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to.